บ้านกรองน้ำ ศูนย์รวมเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ ro, uv, uf และ สินค้าแนะนำ

เครื่องกรองน้ำรุ่นไหนดี บ้านกรองน้ำมีคำตอบ
ไส้กรองน้ำคุณภาพจากบ้านกรองน้ำ
จำหน่าย อุปกรณ์, อะไหล่ เครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำรุ่นไหนดี บ้านกรองน้ำมีคำตอบ
ไส้กรองน้ำคุณภาพจากบ้านกรองน้ำ
จำหน่าย อุปกรณ์, อะไหล่ เครื่องกรองน้ำ
จำหน่าย อุปกรณ์, อะไหล่ เครื่องกรองน้ำ

แนะนำเครื่องกรองน้ำขายดี จากบ้านกรองน้ำ

ดูสินค้าทั้งหมด

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรโมชั่น ซื้อเครื่องกรองน้ำ ราคาพิเศษ

โปรโมชั่นทั้งหมด

ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำ

ประหยัดค่าน้ำดื่มได้มากกว่าเมื่อใช้ เครื่องกรองน้ำแบบ ro, uv กว่าการซื้อน้ำขวด

เทียบจำนวนน้ำขวด
ที่คุณซื้อดื่ม*

ขวด/ปี

=

คิดเป็นจำนวนเงิน*

43,800 บาท/ปี

=

เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ
คุณจ่ายเพียง**

เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ
คุณจ่ายเพียง**

40,479 บาท/ปี
ขวด/ปี
43,800 บาท/ปี
40,479 บาท/ปี

สะดวกกว่า

ประหยัดทั้งเวลาและแรงในการขน
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหมด

ลดการใช้พลาสติก

ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
และป้องกันภาวะโลกร้อน

* การคำนวณเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น โดยประเมินจากการซื้อน้ำขวด 1 ลิตร ในราคาขวดละ 12 บาท

** คำนวณจากเครื่องกรองน้ำรุ่น PURE DM01 UV โดยอายุการใช้งานเฉลี่ย 10,000 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองทั้งหมดปีละครั้ง และเปลี่ยนหลอด UV ทุกสองปี

*** การคำนวณเป็นเพียงการคาดการณ์อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง เช่น คุณภาพของน้ำที่กรอง การดูแลและรักษาตัวเครื่อง เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ ของบ้านกรองน้ำ?

บ้านกรองน้ำ มีสาขามากที่สุดในไทย
ดูสาขาบ้านกรองน้ำใกล้คุณ

บริการติดตั้งฟรี*
เมื่อซื้อเครื่องกรองน้ำ กับ บ้านกรองน้ำ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ
มีหมอน้ำคอยให้คำปรึกษาเรื่อง น้ำโดยเฉพาะ

มีขาย อะไหล่เครื่องกรองน้ำ
ครบทุกแบบ

เลือกสินค้าที่เหมาะกับคุณ *เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

ความคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องกรองน้ำจริง