เงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้า โดยสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและอยู่ภายในวันที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

  เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

  1. กรณีขอเปลี่ยนภายใน 14 วัน เครื่องมีมูลค่า 100%

  2. กรณีขอเปลี่ยนภายใน 30 วัน เครื่องมีมูลค่า 50%

  เงื่อนไขการขอคืนสินค้า และการคืนเงิน (อยู่ในระหว่างรับประกัน)

  1. ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าและขอเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ/หรือมีการรับสินค้าไปอยู่ในความครอบครองแล้ว โดยพิจารณาคืนเงินให้ดังนี้

   1. กรณีปัญหาเกิดจากสินค้าจริง คืนเงิน 100% ตามยอดจำนวนเงินในบิล

   2. กรณีปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า สาเหตุเกิดจากลูกค้าต้องการคืนสินค้า และเครื่องผ่านน้ำและมีการใช้งานแล้ว ให้คิดค่าใช้จ่ายโดยหักค่าไส้กรองหรือสารกรองของเครื่องรุ่นที่ทำคืน โดยทำหักจากยอดจำนวนเงินในบิล

  เมื่อสินค้ามีปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-978-9000