บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองน้ำ

  สำหรับลูกค้าบ้านกรองน้ำคุณสามารถนัดวันเพื่อรับบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หรือ บริการเปลี่ยนไส้กรองได้ฟรี* เพียงติดต่อนัดวันติดตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ค้นหาสาขาบ้านกรองน้ำใกล้บ้านคุณเพื่อทำการนัดทีมงานมืออาชีพสำหรับติดตั้งได้ *เงื่อนไขบริการติดตั้ง หรือเปลี่ยนไส้กรองฟรี ขึ้นอยู่กับ รุ่นของสินค้า และเงื่อนไขในการซื้อสินค้า

  วันนัดติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

  หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณสามารถเลือกนัดวันเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้ทันที โดยบ้านกรองน้ำจะดำเนินการเข้าติดตั้งภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ชำระเงิน และวันนัด)

  1. วันนัดติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

   บริการติดตั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน เช่น สั่งซื้อวันที่ 20 มี.ค. 63 บริการติดตั้ง วันที่ 23 มี.ค.63 เป็นต้น

  2. เวลาให้บริการติดตั้ง
   • ช่วงเช้า (เวลา 10.00 -12.00 น.)
   • ช่วงบ่าย (เวลา 13.00 - 17.00 น.)

  เงื่อนไขการให้บริการสินค้าแต่ละประเภท

  1. เครื่องกรองน้ำดื่ม / กรองน้ำใช้

   1.1 ติดตั้งและจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อเครื่องกรองน้ำครบ 3,000 บาทต่อบิล (ซื้อต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าเดิน ทาง 300 บาท)

   1.2 เปลี่ยนไส้กรองน้ำ/สารกรองน้ำ ฟรี เมื่อซื้อไส้กรองน้ำ/สารกรองน้ำ ครบ 1,500 บาท (ซื้อต่ำกว่า 1,500 บาท คิดค่าเดินทาง 300 บาท)

   1.3 เครื่องกรองน้ำยี่ห้ออื่น หากต้องการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ /สารกรองน้ำ ฟรี ต้องซื้อไส้กรองน้ำ หรือสารกรองน้ำ ครบ 2,000 บาทต่อบิล (ซื้อต่ำกว่า 2,000 บาท คิดค่าเดินทาง 300 บาท)

   1.4 การเดินทางไปบริการ ฟรี ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร นับจากศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด

   1.5 หากระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร จากศูนย์บริการ คิดค่าจัดส่ง ไป-กลับ กิโลเมตรละ 15 บาท

  2. เครื่องทำน้ำอุ่น / ทำน้ำร้อน

   2.1 ค่าติดตั้ง แบบต่อจากจุดต่อน้ำ-ไฟ มาตรฐาน เครื่องละ 500 บาท

   2.2 ค่าติดตั้ง แบบติดตั้งพร้อมระบบไฟฟ้า เครื่องละ 1,200 บาท (พร้อมสายไฟ และสายดิน 10 เมตร)

  3. ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ

   3.1 ค่าติดตั้ง พร้อมเดินไฟ ชุดละ 1,900 บาท ประกอบด้วย

   - สายไฟ ยาว 5 เมตร พร้อมเบรกเกอร์ ขนาด 15 แอมป์

   - ท่อน้ำ PVC ขนาด 1 นิ้ว ระยะ 4 เมตร

   3.2 กรณีปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ ซื้อพร้อมเครื่องกรองน้ำใช้ บริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฟรี

  การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง

  1. เครื่องกรองน้ำดื่ม

   1. พื้นที่สำหรับวางเครื่องกรองน้ำ ต้องมีลักษณะราบเรียบ มั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องได้ และอยู่ในที่ร่มมีหลังคา พ้นจากแสงแดด ความร้อน พ้นจากฝน ละอองน้ำหรือพื้นที่ที่เปียกชื้น
   2. เครื่องกรองน้ำดื่มรุ่นที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีเต้ารับที่ได้มาตรฐาน มอก.เท่านั้น และห้ามใช้ปลั๊กพ่วงโดยเด็ดขาด
   3. จุดต่อไฟฟ้า (เต้ารับ เพื่อเสียบอะแดปเตอร์) ห่างจากตัวเครื่องกรองน้ำ ไม่เกิน 1.20 เมตร (หากไม่มีเต้ารับ หรือเต้ารับห่างจากจุดติดตั้งเกินกว่า 1.20 เมตร ต้องใช้ชุดสายไฟเพิ่ม รหัส 999-579 ราคา 600 บาท)
   4. จุดต่อน้ำ ห่างจากจุดติดตั้ง ไม่เกิน 1.50 เมตร (หากจุดต่อห่างจากจุดติดตั้งเกินกว่า 1.50 เมตร ต้องใช้สายน้ำเพิ่ม 999-233 ชุดสายน้ำ 5 เมตร ราคา 100 บาท)
   5. แรงดันน้ำ ก่อนเข้าเครื่อง ไม่ต่ำกว่า 2 บาร์ และไม่เกิน 3 บาร์
    (แรงดันน้ำต่ำกว่า 2 บาร์ แนะนำลูกค้าติดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ)
    (แรงดันน้ำมากกว่า 3 บาร์ แนะนำติดวาล์วลดแรงดัน รหัส 993-841 ราคา 390 บาท)
    (แรงดันน้ำมากกว่า 5 บาร์ แนะนำติดวาล์วลดแรงดัน รหัส 995-590 ราคา 600 บาท)
  2. เครื่องกรองน้ำใช้

   1. พื้นที่สำหรับวางเครื่องกรองน้ำ ต้องมีลักษณะราบเรียบ มั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องได้ และอยู่ในที่ร่มมีหลังคา พ้นจากแสงแดด ความร้อน พ้นจากฝน ละอองน้ำหรือพื้นที่ที่เปียกชื้น
   2. เครื่องกรองน้ำใช้รุ่นที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีเต้ารับที่ได้มาตรฐาน มอก.เท่านั้น และห้ามใช้ปลั๊กพ่วงโดยเด็ดขาด
   3. จุดต่อไฟฟ้า (เต้ารับ เพื่อเสียบอะแดปเตอร์) ห่างจากตัวเครื่องกรองน้ำใช้ ไม่เกิน 1.20 เมตร (หากไม่มีเต้ารับ หรือเต้ารับห่างจากจุดติดตั้ง เกินกว่า 1.20 เมตร ต้องใช้ชุดสายไฟเพิ่ม รหัส 999-579 ราคา 600 บาท)
   4. จุดต่อน้ำ ห่างจากจุดติดตั้ง ไม่เกิน 1.50 เมตร เดินท่อน้ำฟรี ไม่เกิน 4 เมตร (ท่อ PVC หนา 13.5 mm. ขนาด 1” ระยะ 4 เมตร) หากเกินคิด เมตรละ 100 บาท การเดินท่อน้ำ เป็นลักษณะการเดินลอย แบบท่อน้ำไม่ฝังดิน
   5. แรงดันน้ำ ก่อนเข้าเครื่อง ไม่ต่ำกว่า 2 บาร์ และไม่เกิน 3 บาร์
    (แรงดันน้ำต่ำกว่า 2 บาร์ แนะนำลูกค้าติดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ)
    (แรงดันน้ำมากกว่า 3 บาร์ แนะนำติดวาล์วลดแรงดัน รหัส 999-401 ราคา 600 บาท)

  ขอบเขตการรับประกันคุณภาพการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และ อุปกรณ์ต่างๆ

  1. กรณีลูกค้าต้องการติดตั้งสินค้านอกเหนือจากรูปแบบการติดตั้งมาตรฐาน โดยมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ หรือพื้นที่หน้างานต้องใช้ชุดอะไหล่-อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อประกอบการติดตั้ง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ หรือต้องเลื่อนคิวบริการ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าเดินทาง เพื่อเข้าบริการครั้งต่อไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
  2. กรณีลูกค้าได้รับบริการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งสินค้า บริษัทฯ ขอคิดค่าแรงและค่าเดินทางเพื่อบริการ (ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์เพิ่มเติม) ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยมีค่าบริการ ดังนี้

   2.1 ประเภทเครื่องกรองน้ำดื่ม ราคา 1,000 บาท/เครื่อง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)

   2.2 ประเภทตู้กรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำใช้ ราคา 2,000 บาท (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)

   2.3 หากต้องการย้ายจุดติดตั้งไปยังต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเดินทางตามมาตรฐานของบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการว่าจ้างบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือมีการติดตั้งนอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
  4. การรับประกันคุณภาพ เป็นการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเท่านั้นไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เสริมที่พนักงานของบริษัทฯ นำมาติดตั้งเพิ่มเติม หรือการดัดแปลงรูปแบบการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานตามคู่มือ ถึงแม้ว่าเป็นการติดตั้งของพนักงานในบริษัทฯ ก็ตาม
  5. บริษัทฯ รับบริการติดตั้งตามชุดอุปกรณ์มาตรฐานของสินค้าแต่ละรุ่นเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเป็นส่วนลดได้
  6. การเดินสายไฟ, สายน้ำ และท่อน้ำ ลักษณะเป็นการเดินแบบลอย โดยจะดำเนินการตามรูปแบบ และลักษณะตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  7. บริษัทฯ ไม่บริการเจาะบล็อคแก้ว กระจก หลังคา และหินทุกชนิด แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ทำการติดตั้ง ถ้าเกิดความเสียหายลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ต่อความรับผิดชอบในความเสียหายจากการเจาะพื้นที่ในการติดตั้งทุกกรณี
  9. บริษัทฯ ไม่ให้บริการติดตั้ง หรือบริการใดๆ กับสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากตัวแทนขายของบริษัทฯ