นโยบายการจัดส่งและรับประกันสินค้า

  วิธีการจัดส่งสินค้า

  ฟรี! ค่าจัดส่งทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์บ้านกรองน้ำ โดยการจัดส่งสินค้ามี 4 แบบ ดังนี้

  ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

  กรุงเทพฯ และปริมณฑล ( 3-5 วันทำการ) ต่างจังหวัด ( 5-7 วันทำการ) ค่าบริการจัดส่งฟรี!

  จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

  ในกรณีสั่งจำนวนมาก กรุณาติดต่อกับทางบริษัท โทร. 02-978-9000

  จัดส่งพร้อมบริการติดตั้ง

  • สั่งซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป ติดตั้งฟรี!
  • สั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 3,000 บาท มีค่าบริการครั้งละ 300 บาท

  Click & Collect

  รับสินค้าภายหลังการสั่งซื้อ 24 ชม. ที่จุดบริการ 15 สาขาที่ร่วมรายการ

  จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

  ในกรณีสั่งจำนวนมาก กรุณาติดต่อกับทางบริษัท โทร. 02-978-9000

  หมายเหตุ : บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชม. โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันทำการถัดไป

  การรับประกันสินค้า

  *การรับประกันทุกประเภทไม่รวมค่าบริการและค่าอะไหล่*

  1. เครื่องกรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
  2. ตู้กรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
  3. เครื่องกรองน้ำใช้ รับประกันถังกรอง 3 ปี หัววาล์ว 1 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
  4. ไส้กรองน้ำ รับประกัน 1 เดือน (ยกเว้นไส้กรองเซรามิค)
  5. หลอด UV รับประกันแตก 1 เดือน (สามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อหรือก่อนการติดตั้ง)
  6. ชุดก๊อกระบบ Manual, สายน้ำ รับประกัน 1 ปี
  7. การรับประกันสินค้าจะนับจากวันที่ทางบริษัทฯ บริการติดตั้งให้ หรือจากใบรับประกันในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ติดตั้ง

  เงื่อนไขการรับประกัน

  1. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ หรือเกิดการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ
  2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือพาหนะในการบริการนับจากวันที่บริการติดตั้งแล้ว 30 วัน
  3. บริษัทฯ ให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ในภายในประเทศเท่านั้น
  4. ไม่ควรติดตั้งเครื่องภายในหรือภายนอกอาคาร ที่มีแสงแดด มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูง จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือสีซีดจาง แตกหัก หรือเสื่อมสมรรถภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
  5. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีดังต่อไปนี้

   5.1 รุ่นและหมายเลขที่ระบุในบัตรรับประกันไม่ตรงกับตัวเครื่องที่นำไปซ่อม

   5.2 ใบรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ

  6. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คือ อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

   6.1 อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ไส้กรองน้ำ สารกรอง เป็นต้น

   6.2 จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

  7. เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

   7.1 เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอ ของสารเคมีพื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์

   7.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบจากการแจ้งปัญหาเบื้องต้นก็ตาม

   7.3 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น

  เงื่อนไขยกเว้นไม่รับประกัน

  1. การใช้งานที่ผิดปกติ การทดลอง การสาธิต การซ่อมเอง การติดตั้งเอง การใช้แรงดันไฟฟ้าและแรงดันน้ำผิดไปจากที่ทางบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งการปรับปรุงและการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความผิดพลาด ความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
  2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ และภัยธรรมชาติอื่นๆ
  3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ในทางทำธุรกิจหรือทางการค้า หรือการใช้น้ำในปริมาณน้ำที่เกินกำหนดของไส้กรองต่างๆ
  4. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
  5. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวและส่วนประกอบภายนอกซึ่งเกิดจากการใช้งานของลูกค้า
  6. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ/หรือมีการรับสินค้าไปอยู่ในความครอบครองแล้ว

  ติดตามเราทางอีเมล

  ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและกิจกรรม
  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ และบทความที่น่าสนใจ
  จากเราได้ก่อนใคร!