ค้นหาเครื่องกรองน้ำและสินค้าที่เหมาะกับคุณ

logo-product-1
logo-product-2
logo-product-3
logo-product-1
logo-product-1
logo-product-1

เครื่องกรองน้ำและสินค้าขายดี!

ดูสินค้าทั้งหมด

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรโมชั่นแนะนำ!

โปรโมชั่นทั้งหมด

มีเครื่องกรองน้ำดีอย่างไร

ประหยัดค่าน้ำดื่มได้มากกว่า!มาลองคำนวณกัน

เทียบจำนวนน้ำขวด
ที่คุณซื้อดื่ม*

ขวด/ปี

=

คิดเป็นจำนวนเงิน*

43,800 บาท/ปี

=

เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ
คุณจ่ายเพียง**

เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ
คุณจ่ายเพียง**

40,479 บาท/ปี
ขวด/ปี
43,800 บาท/ปี
40,479 บาท/ปี

สะดวกกว่า

ประหยัดทั้งเวลาและแรงในการขน
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหมด

ลดการใช้พลาสติก

ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
และป้องกันภาวะโลกร้อน

* การคำนวณเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น โดยประเมินจากการซื้อน้ำขวด 1 ลิตร ในราคาขวดละ 12 บาท

** คำนวณจากเครื่องกรองน้ำรุ่น PURE DM01 UV โดยอายุการใช้งานเฉลี่ย 10,000 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองทั้งหมดปีละครั้ง และเปลี่ยนหลอด UV ทุกสองปี

*** การคำนวณเป็นเพียงการคาดการณ์อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง เช่น คุณภาพของน้ำที่กรอง การดูแลและรักษาตัวเครื่อง เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเครื่องกรองน้ำจากเรา?

สาขามากที่สุดในไทย
สะดวกที่ไหนไปที่นั่น

ไม่ใช่แค่ขาย
แต่เราติดตั้งให้ฟรี*

เชี่ยวชาญด้วย
ประสบการณ์กว่า 20 ปี

อะไหล่เครื่องกรอง
ทุกแบบเรามีขาย

เลือกสินค้าที่เหมาะกับคุณ *เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

ความคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องกรองน้ำจริง