หมวดสินค้ายอดนิยม

icon-product-1-var-a
icon-product-2-var-a
icon-product-3-var-a

 

ดูสินค้าทั้งหมด

ดูสินค้าทั้งหมด

ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำ

ประหยัดค่าน้ำดื่มได้มากกว่าเมื่อใช้ เครื่องกรองน้ำแบบ ro, uv กว่าการซื้อน้ำขวด

เทียบจำนวนน้ำขวด
ที่คุณซื้อดื่ม*

ขวด/ปี

=

คิดเป็นจำนวนเงิน*

43,800 บาท/ปี

=

เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ
คุณจ่ายเพียง**

คุณประหยัด**

40,479 บาท/ปี
ขวด/ปี
43,800 บาท/ปี
40,479 บาท/ปี

* การคำนวณเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น โดยประเมินจากการซื้อน้ำขวด 1 ลิตร ในราคาขวดละ 12 บาท

** คำนวณจากเครื่องกรองน้ำรุ่น PURE DM01 UV โดยอายุการใช้งานเฉลี่ย 10,000 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองทั้งหมดปีละครั้ง และเปลี่ยนหลอด UV ทุกสองปี

*** การคำนวณเป็นเพียงการคาดการณ์อายุการใช้งานโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง เช่น คุณภาพของน้ำที่กรอง การดูแลและรักษาตัวเครื่อง เป็นต้น

สะดวกกว่า

ประหยัดทั้งเวลาและแรงในการขน
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหมด

ลดการใช้พลาสติก

ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
และป้องกันภาวะโลกร้อน

ทำไมต้องเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ ของบ้านกรองน้ำ?

บ้านกรองน้ำ มีสาขามากที่สุดในไทย
ดูสาขาบ้านกรองน้ำใกล้คุณ

บริการติดตั้งฟรี*
เมื่อซื้อเครื่องกรองน้ำ กับ บ้านกรองน้ำ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และ
มีหมอน้ำคอยให้คำปรึกษาเรื่อง น้ำโดยเฉพาะ

มีขาย อะไหล่เครื่องกรองน้ำ
ครบทุกแบบ

เลือกสินค้าที่เหมาะกับคุณ *เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

ความคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องกรองน้ำจริง

บ้านของคุณมีคุณภาพน้ำอย่างไร ?

บริการตรวจคุณภาพน้ำ กับคลีนิคหมอน้ำ

มากกว่า 150 สาขาทั่วไทย

ค้นหาสาขา บ้านกรองน้ำใกล้คุณ