31 ม.ค. 2020

“บ้านกรองน้ำ” ขนทัพจัดเต็มทั้งสินค้า
และโปรโมชั่น ร่วมงานสถาปนิก 62

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเด็กทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเด็กทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง - ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำ การดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง - ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำ การดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเราทางอีเมล

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและกิจกรรม
พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ และบทความที่น่าสนใจ
จากเราได้ก่อนใคร!