31 ม.ค. 2020

“บ้านกรองน้ำ” ขนทัพจัดเต็มทั้งสินค้า
และโปรโมชั่น ร่วมงานสถาปนิก 62

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเด็กทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง-ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเด็กทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ความละเอียดในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำการดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง - ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำ การดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง - ใหญ่ โดยเฉพาะที่มีเทารก ผู้สูงอายุ หรือผู้ ที่มีสภาพน้ำเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย TDS ไม่เกิน 500 PPM ในการกรอง 10 ไมครอน ผลิตจากใยสังเคราะห์ Polymer ทำ การดักจับกรวด ทราย หิน โคลน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Subscribe To Our Newsletter

Sign up for our newsletter to receive latest news, events, promotions and articles before anyone else!